Professionele Diesel


Voorwaarden teruggave accijnzen

Het vervoer van goederen, voor eigen rekening of voor rekening van derden, met voertuigen met een MTM (Maximaal Toegelaten Massa) van meer dan 7,5 ton.
Het vervoer van personen met voertuigen van categorieën M2 of M3 (personenauto's of bussen).
Het vervoer van personen via taxi-ondernemingen.

Hoeveel bedraagt de teruggave?

De teruggave aan accijnzen is afhankelijk van het accijnstarief op het moment dat de diesel is aangekocht.

Vanaf 01-01-2022 bedraagt de teruggave
€ 227.00 per 1000 liter diesel.

Manier 1 om accijnzen terug te vorderen

U kunt uw terugbetaling aanvragen via een schriftelijk document. Hiervoor zou u zich als gebruiker moeten registereren met onderstaand registratieformulier.

Het ingevulde formulier dient u, samen met een kopie van de inschrijvingsbewijzen van het voertuig, op te sturen naar de Gewestelijke Directie van de regio waar uw bedrijf gevestigd is.

Registratieformulier

Manier 2 om accijnzen terug te vorderen

Sinds 2016 bestaat de webapplicatie "PDIE" waarmee de aangiftes voor de terugbetaling van accijnzen op professionele diesel online kunnen ingediend worden.

Om gebruik te maken van de webapplicatie "PDIE" moet in het systeem "Rollenbeheer" van FedICT uw gebruikers het profiel "Professionele diesel" toekennen.

Buitenlandse bedrijven kunnen nog geen gebruik maken van de webapplicatie en zullen de aangifte op papier moeten indienen.

Handleiding webapplicatie PDIE

Bijkomende informatie

Het vervoer van goederen: Febetra
Het vervoer van personen met voertuigen van categorieën M2 of M3: FBAA
Het vervoer van personen via taxi-ondernemingen: GTL-Taxi
Professionele diesel